var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Медична осв?та в КНУ

П?дготовка фах?вц?в за спец?альн?стю 222 Медицина в КНУ ?мен? Тараса Шевченка – це в?дновлення ун?верситетських традиц?й, ?стор?я яких становить майже 80 рок?в. ?з 1840 по 1920 р?к медичний факультет перебував у склад? Ун?верситету, поки не був виокремлений як Ки?вський медичний ?нститут (зараз Нац?ональний медичний ун?верситет ?мен? О.О. Богомольця).

545彩票登陆 Реагуючи на виклики часу та потреби сучасно? осв?ти, маючи потужний потенц?ал та ресурси, ?з 2017 року на баз? Ун?верситет поновив п?дготовку л?кар?в.

Сьогодн? ННЦ ??нститут б?олог?? та медицини? ма? потужну науково-навчальну базу для зд?йснення п?дготовки фах?вц?в медичного проф?лю (комплекс лаборатор?й, надсучасне обладнання) та найкращу серед заклад?в вищо? осв?ти Укра?ни лабораторно-експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лаборатор?й, укомплектованих сучасним обладнанням, та квал?ф?кований персонал). ННЦ ? потужним навчально-науковим закладом, у якому зд?йсню?ться п?дготовка висококвал?ф?кованих медик?в нового покол?ння за р?зними спец?альностями ?з залученням до навчального процесу пров?дних в?тчизняних та заруб?жних фах?вц?в медицини.

Ун?верситет ма? л?ценз?ю на п?дготовку 300 майбутн?х медик?в щор?чно. Така к?льк?сть студент?в на курс? ? оптимальною для забезпечення високо? якост? осв?ти. Студенти навчаються маленькими групами по 10-12 ос?б. П?дготовка спец?ал?ст?в медично? галуз? в Укра?н? нин? ч?тко регламентована, перел?к курс?в – стандартний для вс?х заклад?в вищо? осв?ти. Найкращ? фах?вц? Ун?верситету забезпечують викладання фундаментальних дисципл?н, а для практично? п?дготовки запрошуються л?кар? з пров?дних укра?нських та закордонних кл?н?к.

545彩票登陆 Партнерами Ун?верситету ? Нац?ональна академ?я медичних наук Укра?ни, Укра?нська в?йськово-медична академ?я, М?н?стерство охорони здоров'я Укра?ни, Нац?ональний ?нститут х?рург?? та трансплантолог?? ?мен? О.О. Шал?мова НАМН Укра?ни, Нац?ональний науково-досл?дний центр ??нститут фармаколог?? та токсиколог?? НАМН Укра?ни?, Нац?ональна медична академ?я п?слядипломно? осв?ти ?мен? П.Л. Шупика МОЗ Укра?ни, Державна наукова установа ?Науково-практичний центр проф?лактично? та кл?н?чно? медицини? та ?нш?.

Ун?кальною базою практики для майбутн?х фах?вц?в ? власна Ун?верситетська кл?н?ка545彩票登陆, де в?дбува?ться навчання студент?в за стандартами вищо? осв?ти, проводяться науково-досл?дн? роботи, розробки, апробац?? та впровадження нових медичних технолог?й у процес? надання вторинно? (спец?ал?зовано?) та третинно? (високоспец?ал?зовано?) медично? допомоги. Ун?верситетська кл?н?ка нада? послуги медично? допомоги студентам, прац?вникам Ун?верситету та населенню на р?вн? пров?дних ун?верситетських медичних заклад?в св?ту. Для цього ?? матер?ально-техн?чне оснащення пост?йно покращу?ться.

Нараз? ННЦ "?нститут б?олог?? та медицини" пропону? так? осв?тн? програми для здобуття:

ОС "Бакалавр" – за спец?альн?стю:

ОС "Маг?стр" (на основ? повно? загально? середньо? осв?ти) – за спец?альн?стю:

* Д - денна форма навчання
 

Обирайте як?сну медичну осв?ту в КНУ!


Вступ громадян Укра?ни в?дбува?ться на п?дстав? .

Вступ ?ноземних громадян в?дбува?ться на п?дстав? вступних ().


Контактна ?нформац?я:

Адм?н?страц?я ?нституту

Адреса: 03127, м. Ки?в, просп. Академ?ка Глушкова, 2,
545彩票登陆 Навчально-науковий центр "?нститут б?олог?? та медицини" Ки?вського нац?онального ун?верситету ?мен? Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 521-35-98
Факс: +38 (044) 521-35-98

545彩票登陆-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
545彩票登陆eb:

? Вс? права захищен? 1995-2020