?
КНУ 545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆 2020 Зв?т ректора про роботу (2019)

Загальна ?нформац?я

Ки?вський нац?ональний ун?верситет ?мен? Тараса Шевченка – це класичний ун?верситет досл?дницького типу, що засновано у 1834 роц?, основним завданнями якого ? навчально-виховна, науково-досл?дницька та ?нновац?йна д?яльн?сть.

Б?льше ?нформац?? про ун?верситет

Оф?ц?йна ?нформац?я

Ун?верситет ма? статус самоврядного (автономного) досл?дницького державного вищого навчального закладу, який в межах компетенц??, надано? законодавством Укра?ни та цим Статутом, самост?йно вир?шу? питання п?дготовки, переп?дготовки, п?двищення квал?ф?кац??, атестац?? та розпод?лу висококвал?ф?кованих фах?вц?в.

Б?льше оф?ц?йно? ?нформац??

П?дрозд?ли ун?верситету

В ун?верситет? працю? 13 факультет?в, 8 навчальних ?нститут?в, 1 навчально-науковий центр, п?дготовче в?дд?лення, Центр укра?нознавства, геолог?чний та зоолог?чний музе?, Музей ?стор?? ун?верситету, М?жфакультетський л?нгв?стичний музей, ?нформац?йно-обчислювальний центр, Астроном?чна обсерватор?я, Видавничо-пол?граф?чний центр та Наукова б?бл?отека.

Б?льше ?нформац?? про п?дрозд?ли ун?верситету

Аб?тур??нтам

Ун?верситет зд?йсню? п?дготовку фах?вц?в за осв?тньо-квал?ф?кац?йними р?внями: ?Молодший спец?ал?ст?, ?Бакалавр?, ?Маг?стр? та п?дготовку кадр?в вищо? квал?ф?кац?? в асп?рантур? та докторантур?. Загалом, в ун?верситет? навча?ться близько 26 тис. студент?в ? курсант?в, 1660 асп?рант?в ? б?ля 130 докторант?в.

Також див?ться

Навчання ?ноземних студент?в

545彩票登陆 Ун?верситет пропону? ?ноземним громадянам та особам без громадянства, як? мають нам?р здобувати вищу осв?ту в Укра?н?, широкий спектр осв?тн?х програм за осв?тн?ми ступенями "Бакалавр", "Маг?стр", "Доктор ф?лософ??". Кр?м того, аб?тур??нти-?ноземц? мають можлив?сть пройти доун?верситетську п?дготовку на П?дготовчому в?дд?ленн? укра?нською, англ?йською чи рос?йською мовами.

Б?льше ?нформац?? для ?ноземних студент?в
 

Наука

545彩票登陆 М?с?я ун?верситету як класичного вищого навчального закладу досл?дницького типу може бути реал?зована винятково завдяки забезпеченню високо? якост? осв?ти та наукових досл?джень, ?х нерозривно? ?нтеграц?? ? по?днання з ?нновац?йною д?яльн?стю.

Б?льше ?нформац?? про науку

Також див?ться

Студентам

545彩票登陆 Для проживання студент?в створено студентське м?стечко з комфортабельними гуртожитками, комп'ютерними клубами, спортивним комплексом, ?дальнями, кафе, танцювальними залами. Для оздоровлення ун?верситет ма? санатор?й-проф?лактор?й, оздоровчо-спортивн? комплекси в Ки?в? ? на берез? р?чки Дн?про.

Б?льше ?нформац?? для студент?в

Також див?ться

?нформац?йн? технолог??

Детальн?ше

Б?бл?отеки

Детальн?ше

НОВИНИ     

Ун?верситет у м?жнародних асоц?ац?ях

Ун?верситет в ?нтернет?

545彩票登陆

545彩票登陆

545彩票登陆

Магазин ун?верситетсько? атрибутики

?нтернет рад?останц?я

545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆 545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆545彩票登陆

СТУДЕНТ-545彩票登陆545彩票登陆

?диний веб-портал орган?в виконавчо? влади

? Вс? права захищен? 1995-2020