var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Пiдготовче вiддiлення

П?дготовче в?дд?лення — навчально-науковий п?дрозд?л, який зд?йсню? п?дготовку ?ноземних громадян, ос?б без громадянства та громадян Укра?ни для навчання на вс?х спец?альностях до Ки?вського нац?онального ун?верситету ?мен? Тараса Шевченка та до ?нших навчальних заклад?в Укра?ни. А також супроводжу? навчання студент?в-?ноземц?в за осв?тньо-квал?ф?кац?йними р?внями бакалавра, маг?стра, доктора ф?лософ??, та п?дготовку науковц?в для отримання ступен?в доктора наук.

545彩票登陆 ?стор?я п?дготовчого в?дд?лення бере св?й початок ?з 1969 р. як структура довуз?всько? п?дготовки. З 1998 р. п?дрозд?л по?дну? у соб? п?дготовку ?ноземц?в ? громадян Укра?ни.

П?дготовче в?дд?лення зд?йсню? фахову п?дготовку аб?тур??нт?в — громадян Укра?ни — для вступу до середн?х спец?альних та вищих навчальних заклад?в Укра?ни.

545彩票登陆 Фах?вц? п?дготовчого в?дд?лення розробляють та впроваджують нов?тн? методики й технолог?? викладання укра?нсько?, рос?йсько? та англ?йсько? мов як ?ноземних, а також пропедевтичн? курси проф?льних дисципл?н за р?зними напрямками. Окремим напрямком роботи — ? п?дготовка для проходження зовн?шнього незалежного оц?нювання з р?зних предмет?в.

П?дготовка громадян Укра?ни

Навчальн? дисципл?ни, за якими зд?йсню?ться п?дготовка:

Форми навчання:

П?льги й прив?ле? для випускник?в:

  1. Випускникам п?дготовчого в?дд?лення — учням 11-х клас?в, — як? вступають на ОС бакалавр до Ун?верситету для навчання на математично-природничих та ?нженерно-техн?чних напрямах п?дготовки за р?шенням Приймально? ком?с?? дода?ться бал до конкурсно? оц?нки величиною 5% за умови усп?шного проходження п?дсумково? атестац?? на п?дготовчому в?дд?ленн?. Перел?к пр?оритетних спец?альностей, на як? поширюються дан? умови, визнача?ться Умовами вступу до вищих навчальних заклад?в у поточному роц? (М?н?стерство осв?ти ? науки).
  2. Випускникам п?дготовчого в?дд?лення — учням 9-х клас?в, — як? вступають на ОКР молодший спец?ал?ст до Ун?верситету для навчання на ?нженерно-природничих спец?альностях дода?ться бал, визначений Умовами вступу до вищих навчальних заклад?в у поточному роц? (М?н?стерство осв?ти ? науки).

П?дготовка ?ноземних громадян

П?дготовка зд?йсню?ться за трьома мовами:

Спец?ал?зац??:

Гуртожитки

?ноземн? громадяни проживають у .

Контактна ?нформац?я (для ?ноземних громадян):

Адм?н?страц?я в?дд?лення

Адреса: 03022, м. Ки?в, вул. Васильк?вська, 36, к?м. 94,
П?дготовче в?дд?лення Ки?вського нац?онального ун?верситету ?мен? Тараса Шевченка

Тел.:  +38 (044) 521-33-53, +38 (044) 521-35-87,
   +38 (044) 521-35-63
Факс: +38 (044) 521-35-50

545彩票登陆-mail: pd@univ.kiev.ua
545彩票登陆eb:

Контактна ?нформац?я (для громадян Укра?ни):

Адреса: 01601, м. Ки?в, вул. Володимирська, 60,
П?дготовче в?дд?лення Ки?вського нац?онального ун?верситету ?мен? Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 239-31-08, +38 (044) 521-35-82
Факс: +38 (044) 239-32-63, +38 (044) 259-05-41

545彩票登陆-mail: pvknu@mail.univ.kiev.ua
545彩票登陆eb:

? Вс? права захищен? 1995-2020